Program för World Home Economics Day
20 mars 2020, Uppsala

Äntligen!
En bok för HK-lärare och HK-lärarstudenter!
Didaktik för hem- och konsumentkunskap
Läs mer hos förlaget, Gleerups.

 


För inspiration och vidgade vyer

För utveckling och fördjupad kunskap

För kritisk reflektion och delaktighet

 


Välkommen!

Om HK-rummet

HK-rummet är en ideellt driven webbplats med syftet att inspirera till didaktisk reflektion kring hem- och konsumentkunskap. Hoppas du får inspiration för din undervisning genom det material som utvecklas här.

Om HK-podden

HK-podden är en ämnesdidaktisk poddradio där vi reflekterar kring skolans största lilla ämne. HK-podden kan du lyssna på när du vill och var du vill.

Kort om hem- och konsumentkunskap

Ämnet blev obligatoriskt år 1962 för både flickor och pojkar när den nya grundskolan inrättades. Hem- och konsumentkunskap handlar om elevernas liv här och nu och är med andra ord alltid ett levande och aktuellt ämne. Hem- och konsumentkunskap har haft sex kursplaner: Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94, kursplan 2000 och Lgr 11.

Vi som driver HK-rummet

Detta ämnesdidaktiska forum grundades av Margareta Grönqvist.
Sedan 2015 har Karin och Lolita tagit över rodret.

Karin Höijer

Lärare i hem- och konsumentkunskap.
Lektor i mat- och måltidskunskap vid Högskolan Kristianstad.

Lolita Gelinder

Lärare i hem- och konsumentkunskap.
Doktorand i Nationella Forskarskolan i Hem- och konsumentkunskap (NFHK), Uppsala universitet.

Vi vill gärna att du hör av dig

Skicka oss din fråga eller fundering. Kanske du vill att vi tar upp något särskilt på webbplatsen eller i podden!
Skicka mail till hkrummet@gmail.com